Jättestipendium till Rymdgymnasiet!

Rymdgymnasiet i KIruna satsar ordentligt på det Internationella astronomiåret 2009. Tanken är att utveckla experimentlådor som ska cirkulera mellan skolor i Norrbotten. Läs mer >>