Rasmus följer i Edison och Darwins fotspår

https://mobil.nsd.se/nyheter/rasmus-foljer-i-edison-och-darwins-fotspar-nm5001870.aspx